Giấc mơ 2048

Câu chuyện

GIẤC MƠ 2048 Bạn sẽ xây dựng một thế giới như giấc mơ của mình bằng trái cây, đồ ăn ngon, đồ chơi, đi xe mà bạn muốn Hoàn thành việc xây dựng tòa nhà trong nhiệm vụ sẽ giúp bạn thu thập vàng và tăng điểm kinh nghiệm Các hiệu ứng và hành động đều dẫn đến một nhiệm vụ rõ ràng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được vật phẩm Thu thập đá quý và vật phẩm thông qua các cảnh chơi, thử thách sẽ giúp bạn chơi chuyên nghiệp hơn. Một trong những nội dung cốt lõi của trò chơi là đá quý. Bạn có thể sử dụng 4 loại vật liệu để làm đá quý. Bạn sử dụng các đá quý để vượt qua giới hạn của trò chơi - Đây là thử thách lớn nhất của game 2048

Ảnh chụp màn hình

Nhận xét một dòng

 • LEVELUP PACK

  LEVELUP PACK

  Giấc mơ 2048

  포인트 1,100
 • Người mới bắt đầu Pack1

  Người mới bắt đầu Pack1

  Giấc mơ 2048

  포인트 1,100
 • Người mới bắt đầu Pack2

  Người mới bắt đầu Pack2

  Giấc mơ 2048

  포인트 3,300
 • Người mới bắt đầu Pack3

  Người mới bắt đầu Pack3

  Giấc mơ 2048

  포인트 11,000