Cửa hàng vật phẩm

Gặp gỡ một loạt các mặt hàng.

 • Xem các mục theo trò chơi
 • LEVELUP PACK

  LEVELUP PACK

  Giấc mơ 2048

  포인트 1,100
 • Người mới bắt đầu Pack1

  Người mới bắt đầu Pack1

  Giấc mơ 2048

  포인트 1,100
 • Người mới bắt đầu Pack2

  Người mới bắt đầu Pack2

  Giấc mơ 2048

  포인트 3,300
 • Người mới bắt đầu Pack3

  Người mới bắt đầu Pack3

  Giấc mơ 2048

  포인트 11,000
 • Mira

  Mira

  Quái vật dọn dẹp

  포인트 20,000
 • Battery Pack(11)

  Battery Pack(11)

  Quái vật dọn dẹp

  포인트 2,200
 • Battery Pack(23)

  Battery Pack(23)

  Quái vật dọn dẹp

  포인트 4,400
 • Battery Pack(35)

  Battery Pack(35)

  Quái vật dọn dẹp

  포인트 6,600